Katrineholm

På stationen arbetar ca 32 personer, varav 25 är knutna till den operativa styrka som är fördelad på fyra grupper. Utöver den heltidsstyrka som arbetar i Katrineholm finns även två personer som har beredskap varje dygn. Dessa förstärker framförallt i Katrineholm när heltidsstyrkan larmas till Vingåker.

Foto av brandstationen taget utifrån.

Den operativa insatsstyrkan utgörs av en insatsledare, en styrkeledare och fyra brandmän.

På stationen finns VSRs ledning. Under kontorstid finns personal som tar hand om frågor rörande förebyggande brandskydd, utbildning, studiebesök, rådgivning och personal- och ekonomifrågor.

Risker: Största riskerna är trafiken, stambanan, ett flertal större industrier samt stora samlingslokaler. Stationen larmades 2020 på 475 larm.

Besöksadress: Bievägen 49, Katrineholm

Räddningsstyrka: 1+1+4 + 2 räddningspersonal i beredskap