Katrineholm

På stationen arbetar ca 35 personer, varav 25 är knutna till den operativa styrka som är fördelad på fyra grupper. Från stationen utgår även den person som upprätthåller räddningschef i beredskap (RCB) och har det normativa och strategiska ansvaret för förbundets operativa insatser. Denne är även Tjänsteman i Beredskap (TiB) åt medlemskommunerna under kvällar och helger.

Den operativa insatsstyrkan utgörs av ett yttre befäl, en styrkeledare och fyra brandmän. RCB kvitterar larm inom 60 sekunder. Stationen dras per automatik som förstärkning vid så gott som samtliga larm inom Julita och Björkviks insatsområden.

På stationen finns VSRs ledning. Under kontorstid finns personal som tar hand om frågor rörande förebyggande brandskydd, utbildning, studiebesök, rådgivning, personal- och ekonomifrågor m.m..

Risker: Största riskerna är trafiken, stambanan, ett flertal större industrier samt stora samlingslokaler. Stationen larmades 2013 på knappt 560 larm (inklusive förstärkningslarm).

Besöksadress: Bievägen 49, Katrineholm

Räddningsstyrka: 1+1+4 + RCB samt 2 räddningspersonal i beredskap