Brandingenjör

Som brandingenjör på VSR jobbar man huvudsakligen med förebyggande brandskydd. En typisk arbetsvecka kan innehålla rådgivningar, tillsyner på objekt, tillståndshantering av brandfarlig eller explosiv vara, granskning av plan- och byggärenden, planeringsarbete m.m. Brandingenjörerna är genom sin utbildning särskilt lämpade att granska dimensioneringar av brandskydd, räkna på tekniska system och är övade i att hantera komplicerade räddningsinsatser (t.ex. kemikalieolyckor) där ordinarie ledning kan behöva stöd.

Foto på arbetsplats med skrivbord, dator, datorskärm med mera.Foto på en av VSRs personbilar som används av bland andra brandingenjörer när de är ute på tillsyn och liknande.

Utbildning

Brandingenjörsutbildning finns i dagsläget på två svenska lärosäten, Lunds tekniska högskola (extern webbplats, öppnas i ny flik) (LTH) och Luleås tekniska universitet (extern webbplats, öppnas i ny flik) (LTU). Utöver de grundläggande ingenjörsämnena (matematik, kemi, fysik m.m.) läser man bland annat kurser inom områdena brandkemi, branddynamik, samhällsplanering och husbyggnadsteknik. Om utbildningarna ska sägas skilja sig åt är det i att LTU inriktar sig något mer mot ledarskap och beslutsfattande, medan LTH satsar mer på tekniska beräkningar.

För att inrikta sig mot räddningstjänst kan sedan den tekniska utbildningen på 3,5 år kompletteras med Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer (extern webbplats, öppnas i ny flik), en ett år lång utbildning som ges av MSB på räddningsskolan i Revinge. Utbildningen ger de tekniskt skolade studenterna en bättre grund för att kunna arbeta i kommunal räddningstjänst, genom kurser i

  • Ledning av räddningstjänst
  • Tillsyn och andra olycksförebyggande uppgifter
  • Samhällets krishantering
  • Ledarskap och ledning av utvecklingsarbete

Utbildningen omfattar dubbla miljöpraktikperioder på kommunala räddningstjänster runt om i landet, där brandingenjörerna praktiskt ges möjlighet att medverka på t.ex. tillsyner och räddningsinsatser.

Vill du veta mer om yrket eller hur vi arbetar i Västra Sörmlands Räddningstjänst kan kan du ta kontakt med någon av våra brandingenjörer via vår kontaktsida.