In Case of Emergency (ICE)

Ett smidigt sätt för räddningstjänst-, ambulans- och sjukvårdspersonal att komma i kontakt med anhöriga i händelse av en olycka är att söka i den drabbades mobiltelefon.
Att använda sig av ICE är ett snabbt sätt att hitta den eller de som den nödställde vill att man ska kontakta.
In Case of Emergency (ICE) är ett internationellt accepterat sätt att finna anhöriga till olycksdrabbade. På detta vis kan anhöriga snabbt kontaktas även om den drabbade inte kan tala. Förutsättningen är att anhöriga eller vänner lagts in i den nödställdes mobiltelefon under namnet ICE.

Gör så här:

  1. Lägg in en ny kontakt i telefonboken
  2. Skriv ICE1, mellanslag, sedan vilken relation du har till personen (t.ex. wife, husband, brother), mellanslag, och slutligen namnet på personen.
  3. Telefonnumret inleds med +46 eller 0046 och sedan numret utan den första nollan.
  4. Vill du lägga in fler kontakter skriver du bara ICE2 och så vidare…

Ett exempel:

ICE1 wife Rut
+467031234567
Det är bra om det finns mer än en ICE-kontakt i din mobiltelefon. Då ökar sannolikheten att en anhörig hittas.
Tänk på att använda landsnummer (+46 eller 0046 för kontaktpersoner inom Sverige gränser) och engelska som språk så att ICE-funktionen även fungerar när du är utomlands. Självklart meddelar du också de personer du valt att lägga in som ICE-kontakter.

Tips!

Vill du undvika att din mobiltelefon presenterar dessa personer som ICE när de ringer dig? Lägg då in tecknet * efter ICE-kontaktens telefonnummer. Det fungerar ändå om någon behöver använda sig av ICE i en allvarlig situation.