Brandsäkerhet hemma

Med några enkla förebyggande åtgärder kan du göra ditt hem brandsäkert.

Brandvarnare

Ha en fungerande brandvarnare på samtliga våningsplan samt en brandvarnare i varje rum där någon sover. Helst ska brandvarnarna vara seriekopplade.

Släckutrustning

En handbrandsläckare på minst sex kilo är bra att ha för att så snabbt som möjligt kunna påbörja släckning. Med en brandfilt som är 120 x 180 centimeter stor kan du själv släcka mindre bränder.

Gör en egen brandövning

Prata med din familjemedlemmar i hushållet om vad ni  ska göra om det börjar brinna. Hur tar sig alla boende i hushållet ut? Var ska man återsamlas när man tagit sig ut? Vem släcker? Vem ringer 112? Om det finns barn i hushållet är det viktigt att förklara så att också de förstår hur de ska agera vid en brand.

Säkerhet i hemmet

Lås aldrig med tillhållarlås från insidan! 

Kontrollera elektrisk utrustning i hemmet, el-fel är en vanlig brandorsak.

Förvara tändstickor och tändare utom räckhåll för barnen.

Se till att spisfläkten med tillhörande filter är fria från fett.

Utbildning

Lär dig förebygga brand samt vad du kan göra om det börjar brinna. Här finns information om hur du kan utbilda dig själv.

72 timmars beredskap

Alla invånare ska vara så pass förberedda att vi klarar tre dygn utan stöd från myndigheter i händelse av en kris. Se till att du har vatten, mat samt förmåga att hålla värmen och att du har möjlighet att inhämta information.