Brandsäkerhet hemma

Här nedan kan du läsa och själv kontrollera ditt brandskydd hemma.

  • Bostaden ska vara utrustad med minst en brandvarnare, kontrollera funktionen regelbundet.
  • Skaffa släckutrustning. En handbrandsläckare är bra att ha för att så snabbt som möjligt påbörja släckning.
  • Planera för hur bostaden ska utrymmas vid nödläge.
  • Lås aldrig med tillhållarlås från insidan! Kontrollera elutrustningen. Elfel är en vanlig brandorsak.
  • Förvara tändstickor och tändare utom räckhåll för barnen.
  • Se till att filter och spisfläkt är fria från fett.