Räddningsvägar och uppställningsplatser

För att räddningstjänsten ska kunna vara den andra utrymningsvägen genom fönsterutrymning är det viktigt att det finns fungerande räddningsvägar och uppställningsplatser i anslutning till fastigheten. Räddningsvägarna är även användbara vid en brandsläckningsinsats i byggnaden. Räddningsvägar ska vara väl uppmärkta, hålla fria från hinder samt snöröjas under vinterhalvåret.