Räddningsvägar och uppställningsplatser

För att räddningstjänsten ska kunna vara den andra utrymningsvägen genom fönsterutrymning är det viktigt att det finns fungerande räddningsvägar och uppställningsplatser i anslutning till fastigheten. Räddningsvägarna är även användbara vid en brandsläckningsinsats i byggnaden. Räddningsvägar ska vara väl uppmärkta, hålla fria från hinder samt snöröjas under vinterhalvåret.

Postadress

Västra Sörmlands Räddningstjänst
641 80 Katrineholm

Besöksadress

Bievägen 49
641 96 Katrineholm

Kontakt

Telefon: 0150-576 50

E-post: vsr@vsr.katrineholm.se

Nödnummer: 112

Sociala medier