Efter trafikolyckan

Har du varit inblandad i en trafikolycka där skadan orsakats av ett motorfordon som är okänt, oförsäkrat eller registrerat i utlandet ska du – utöver ditt eget försäkringsbolag – kontakta Trafikförsäkringsföreningen (08-522 78 200) som reglerar den här typen av trafikskador.

Bärgning

Om skadorna på fordonet är sådana att det måste bärgas, och om polis inte är närvarande vid olycksplatsen, ska du ringa det bärgningslarmnummer ditt försäkringsbolag hänvisar till. Om polis finns på platsen sköter de vanligtvis kontakten med utsedd jourbärgare.

Personskador

Vår största och främsta uppgift är att omhänderta de skadade på ett så varsamt och skonsamt sätt som möjligt. Ibland kan det ske på bekostnad av materiella ting, som exempelvis när vi klipper sönder en bil. Detta gör vi för att förhindra skador på rygg och nacke på den olycksdrabbade.
Vidare gör vi bilen strömlös för att förhindra brand och för att krockkuddar inte ska lösa ut under räddningsarbetet. Vi spärrar även av olycksplatsen för att göra det till en så säker och trygg plats som möjligt för både skadade och räddningspersonal.