Brandvarnare

Brandvarnare kan vara den avgörande skillnaden mellan liv och död! Enligt Lagen om skydd mot olyckor ska varje lägenhet förses med brandvarnare. Mer information hittar du i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd.