Vindar och källare

Gångar på vindar och i källare ska hållas fria från hindrande föremål och brännbart material för att förbättra framkomligheten för räddningstjänstens personal om det skulle börja brinna och minska mängden brännbart material.

Brandfarliga gaser och vätskor eller explosiva ämnen får inte förvaras på vindar eller i källare eftersom de kan bidra till ett mycket snabbt brandförlopp, Tillgängligheten på vindar och källare är mer begränsat än i lägenheterna och en brand kan också sprida sig snabbare när större delar av fastigheten är sammankopplad. Dörrar i anslutning till vindar och källare bör hållas stängda och låsta för att inte sprida en eventuell brand till trapphus och lägenheter.

Tänk på att de flesta anlagda bränderna startar i källare, soprum, trapphus eller vindar.