Välkommen till Västra Sörmlands Räddningstjänst

Viktigt information till allmänheten - 2016-08-26

På grund av branden på SIMs Recycling uppmannar vi boende i vindens riktning (nord-nordöstlig) från branden att stanna inomhus samt stänga fönster, dörrar och ventilation. Det brinner i ett skrotupplag med stora mängder plast och metaller med kraftig rökutveckling som följd. Vi arbetar just nu för att släcka branden så snabbt och effektivt som möjligt.

Läs mer »

VSR avråder från använding av öppen eld i skog och mark på grund av brandrisk - 2016-07-27

På flera håll i Sverige råder hög brandrisk för närvarande. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB och SMHI informerar om hur vi ska förhåll...

Läs mer »

Viktigt information till allmänheten om dörrknackning - 2016-05-20

Västra Sörmlands Räddningstjänst har idag blivit infomerade av Polisen att det i Katrineholm finns en eller flera personer som knackar dörr hos privatpersoner och uppger sig vara från Rä...

Läs mer »

Senaste larmen i VSR:


Larm 493, 2016-08-27 kl 19:59
Larmorsak: IVPA
Vår åtgärd: Återvände innan framkomst
Larmadress: Storgatan 5, Valla
Station: Katrineholm
Fordon: 2010

Se fler larm »