Välkommen till Västra Sörmlands Räddningstjänst

Eldningsförbud hävt - 2018-06-21

Från och med den 21:a Juni 2018 klockan 13:00 är eldningsförbudet i Katrineholms och Vingåkers kommuner hävt. Det är nu tillåtet att elda och grilla utanför detaljplanerat område. Den som eldar är dock alltid ansvarig. Upplysning om aktuell brandrisk finns på Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps webbplats: https://www.dinsakerhet.se.

Läs mer »

Senaste larmen i VSR:


Larm 323, 2018-06-23 kl 23:10
Larmorsak: Undersökning brand i byggnad
Vår åtgärd: Kontroll några killar som grillade
Larmadress: Gersnäsgatan 14
Station: Katrineholm
Fordon: 2010

Se fler larm »

Följ vsr.nu på Instagram