Brand i kläder

En brand i kläder är livsfarligt och man måste agera snabbt. Om det brinner i dina egna kläder ska du lägga dig ner, rulla runt och på så sätt försöka kväva elden.

Brinner det i någon annans kläder ska du lägga ner personen och kväva branden med vatten, en filt eller exempelvis en rock.

Börja alltid vid huvudet och arbeta neråt.