Brand i kläder

En brand i kläder är livsfarligt och man måste agera snabbt. Om det brinner i dina egna kläder ska du lägga dig ner, rulla runt och på så sätt försöka kväva elden.

Brinner det i någon annans kläder ska du lägga ner personen och kväva branden med vatten, en filt eller exempelvis en rock.

Börja alltid vid huvudet och arbeta neråt.

Postadress

Västra Sörmlands Räddningstjänst
641 80 Katrineholm

Besöksadress

Bievägen 49
641 96 Katrineholm

Kontakt

Telefon: 0150-576 50

E-post: vsr@vsr.katrineholm.se

Nödnummer: 112

Sociala medier