Båt

I Sverige omkommer fler än 100 personer Varje år i drunkningsolyckor. Drunkning är den tredje vanligaste dödsorsaken efter trafikolyckor och självmord bland barn och ungdomar. Det viktigaste är att kunna simma innan man ger sig ut i vattnet.

Man kan aldrig försäkra sig mot olyckor men man kan minska risken genom att vara varsam!

Tänkvärt när du åker båt:

  • Använd alltid flytväst i rätt storlek!
  • Sitt alltid ner i båten och placera dig så att båten är i balans!
  • Var inte fler i båten än vad den är avsedd för!
  • Byt bara plats i båten om det är absolut nödvändigt och då en i taget!
  • Stanna vid båten om du faller i vattnet!
  • Ha alltid något mellan dig och den nödställde ”den förlängda armen”!
  • Om du ska rädda en nödställd, ta upp personen i aktern på båten!
  • Vifta långsamt med båda armarna över huvudet och åt sidorna om du behöver hjälp!
  • Alkohol hör inte hemma på sjön!
  • Ring 112 om du behöver hjälp!